Home

home antologia

traduzione

indice antologia

2006

  Intrinadore

  M'acostu a su tempus

  Arcans major

  Inter caddos e poesia e...

  Babilonia

  Sa cascia de Bachis

  Serenada furistera

  S'incantu 'e setzere a caddu

  Gosos a Santa Maria Iscalas

 

 

 

 

              
M'acostu a su tempus

Torru a passus adasiaus, intre
s'arrodiai de follas a sanguni
giai sicau chi manus de scorigadr˛xu
am˛stant in trasparŔntzia,
a su logu de su primu baddu tundu.
E cun su grandu b¨idu chi mi prŔnit
de surr¨ngiu, m'ac˛stu, in custa dý
cruŔli di at˛ngiu, a su Tempus
chi spingýat su sanguni a giogus
de currenti. Ddu cÓstiu
ma s'am˛stat istrufuddýu
apustis sa bardana di annus
e is angonias chi cument'e granus
de cannÓca portu a pitzus.
Dd'asc¨rtu e po sa primu borta
arrennŔsciu a donai sensu
a su chi nÓrat candu fuŔddat
in s'acua chi bÓndat lena a mari,
candu tzŔrriat in su bentu chi aci˛tat
froris e frongias, candu sed¨sit
cun sa proid¨ra e candu cun manus
de nea 'ndi pŔsat su dosÚliu e pÓrit
chi ass˛rvat is sbÓllius de sa vida.
M'ac˛stu a sa noti tua, Tempus,
e in su mori chi s'arregordu prŔnit
de lug˛ri, ti sigu cun s'ass¨pu
chi lÓssat ag˛a su corpus stracu
chi prop˛nit a donnia passu
su tochýtu chi lÓssas in s'andai.

Raffaele Piras (Quartucciu)
2° premio 2006
(Sezione poesia inedita sarda «Antonio Sanna»)