Home

home antologia

indice antologia

1956

1957

1958

1959

2003

2004

  Retrattos cuados

  Femina

  Rujore serenu

  Ill'occhj troppu mari

  A primu manu

  Unu basu

  Trentasei gadduresu

  Drommi e bisa

  Unu fiore de paghe

2005

2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I testi del 2004

 

Maria Sale: “Retrattos cuados”.

 

Cristiano Becciu: “Femina”

 

Gianbernardo Piroddi: “Rujore serenu”

 

Gianfranco Garrucciu e Riccardo Mura: “Ill'occhj troppu mari”

 

Ivo Murgia: “A primu manu”

 

Andrea Chessa: “Unu basu”

 

Giacomo Murrighili: “Trentasei gadduresu”

 

Salvatore Murgia: “Drommi e bisa”

 

Angelo Porcheddu: “Unu fiore de paghe”